Vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP) mới đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất thông tin, vận hành từ hôm nay (16/9).

Hệ thống e-GP mới được xây dựng trong khuôn khổ dự án “Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ” theo hình thức đối tác công tư (PPP). Dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Quản lý đấu thầu phối hợp với nhà đầu tư là Công ty Hệ thống Thông tin FPT cùng doanh nghiệp dự án là Công ty Đầu tư và Phát triển hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia (IDNES) thực hiện, chính thức đi vào vận hành từ ngày 16/9.

Từ thời điểm này, các đơn vị phải thực hiện đăng tải kế hoạch, dự án, thông báo mời thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống e-GP mới. Để tham gia, các đơn vị và tổ chức cần đảm bảo việc xác nhận và cập nhật thông tin tài khoản trên Hệ thống e-GP mới. Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã yêu cầu các đơn vị liên quan bao gồm bên mời thầu, nhà thầu thực hiện việc chuyển đổi tài khoản đăng ký từ hệ thống cũ sang hệ thống mới, cũng như hoàn thành việc cập nhật thông tin trên hệ thống mới từ 1/7. Công tác chuyển đổi đã được nhiều đơn vị thực hiện và hoàn thành giúp chuẩn hóa, cập nhật, làm sạch thông tin tài khoản, gộp các tài khoản trùng lặp.

Doanh nghiệp thao tác trên hệ thống e-GP mới. Ảnh: FPT IS

Doanh nghiệp thao tác trên hệ thống e-GP mới. Ảnh: FPT IS

Một điểm khác biệt trên mạng đấu thầu quốc gia mới là việc sử dụng chứng thư số (CTS) công cộng thay cho CTS chuyên dùng đã được sử dụng trên hệ thống e-GP cũ. Người sử dụng không thể dùng CTS có trên hệ thống cũ để sử dụng trên mạng đấu thầu mới. Các đơn vị và tổ chức phải sử dụng CTS công cộng để xác thực thông tin của tổ chức, cá nhân đối với các nghiệp vụ lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư. Với CTS công cộng, người dùng có thể sử dụng chung trên các hệ thống dịch vụ công khác nhau của Chính phủ như khai thuế điện tử, khai hồ sơ BHXH điện tử, khai báo thống kê điện tử.

Mang đấu thầu quốc gia mới cũng chấp nhận và tương thích với hầu hết các CTS công cộng được cung cấp bởi các đơn vị đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động và được công khai tại trang thông tin điện tử (NEAC) của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hệ thống e-GP mới được xây dựng và thiết kế với 11 phân hệ thành phần, bao gồm: Cổng thông tin (Portal); Quản lý người dùng (User Management); Hỗ trợ người dùng (Call Center); Ðấu thầu điện tử (e-Bidding), Mua sắm điện tử (e-Shopping Mall), Quản lý hợp đồng điện tử (e-Contract), Thanh toán điện tử (e-Payment); Danh mục sản phẩm (Item list); Văn bản điện tử (e-Document); Quản lý năng lực nhà cung cấp (Supplier’s Performance Management); Bảo lãnh điện tử (e-Guarantee).

Bước vào giai đoạn vận hành chính thức, Hệ thống e-GP mới hướng tới quản lý xuyên suốt quá trình mua sắm công điện tử từ cập nhật thông tin dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, phát hành hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá xếp hạng nhà thầu, công khai kết quả đấu thầu đến việc thương thảo, ký kết hợp đồng trực tuyến, theo dõi quản lý quá trình thực hiện hợp đồng.

Đối với các gói thầu đã phát hành hồ sơ trước thời điểm 16/9 trên hệ thống e-GP cũ (sử dụng trình duyệt Internet Explorer), doanh nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện lựa chọn nhà thầu trên hệ thống này.

Quy trình đối với những gói thầu đã được phê duyệt áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và lập E-HSMT được chia làm hai trường hợp. Trường hợp gói thầu đã đăng tải E-HSMT lên hệ thống e-GP cũ trước ngày 16/9, việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo E-HSMT đã đăng tải và các quy định của pháp luật điều chỉnh tương ứng. Trong trường hợp này, việc mở thầu, đăng tải thông tin được thực hiện trên Hệ thống e-GP cũ.

Trường hợp gói thầu chưa lập hoặc đã lập, phê duyệt E-HSMT nhưng chưa đăng tải lên hệ thống cũ thì phải sửa đổi, phê duyệt lại theo quy định và thực hiện đăng tải trên hệ thống mới.

Tương tự, quy trình đối với gói thầu đã được phê duyệt không áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng cũng chia làm hai trường hợp. Trường hợp gói thầu đã đăng tải hồ sơ lên hệ thống cũ trước ngày 16/9, việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo hồ sơ đã phát hành và các quy định. Trường hợp gói thầu chưa lập hồ sơ mời thầu hoặc đã lập, phê duyệt hồ sơ trước ngày 16/9 nhưng chưa đăng tải lên hệ thống cũ thì phải sửa đổi, phê duyệt lại hồ sơ mời thầu theo quy định và thực hiện đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia mới.

Hoài Phương

Để được hỗ trợ trong quá trình sử dụng Hệ thống e-GP mới, người dùng có thể liên hệ hotline Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại số 1900 6126 hoặc truy cập tại đây để xem hướng dẫn sử dụng.

___________________________
Smartcheck là đơn vị cung cấp giải pháp chống giả tiên tiến sử dụng mã qrcode phủ cào và tem được in từ nhà in của bộ Công An. Quý khách có nhu cầu tư vấn giải pháp chống giả xin liên hệ:

Nguồn: Vnexpres.net