FPT ký kết chuyển đổi số tỉnh Nam Định

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định hợp tác với FPT nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.

Lễ ký kết diễn ra vào ngày 2/8. Theo đó, hai đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh. Thỏa thuận hướng đến mục tiêu Nam Định luôn nằm trong nhóm 20 tỉnh dẫn đầu của cả nước về chuyển đổi số; đến năm 2030 tỉnh cơ bản hoàn thành chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh.

FPT đồng hành xây dựng các văn bản, chương trình hành động, kế hoạch chuyển đổi số đảm bảo phù hợp với thực tiễn. Tập đoàn hỗ trợ tỉnh xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nền tảng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, chính quyền điện tử, chính quyền số. Bước đầu thí điểm với một đô thị trên địa bàn rồi dần từng bước hoàn thiện mô hình đô thị thông minh, đảm bảo phù hợp với thực tiễn của tỉnh và nguồn lực hai bên.

Đại diện hai đơn vị trong lễ ký kết. Ảnh: FPT

Đại diện hai đơn vị trong lễ ký kết. Ảnh: FPT

Ở khía cạnh kinh tế số, FPT mang đến các hệ thống nền tảng nhằm phổ cập, tư vấn, chuyển giao công nghệ thúc đẩy doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện chuyển đổi số. Tập đoàn cũng xây dựng giải pháp công nghệ thúc đẩy kinh tế số ở một số lĩnh vực trọng tâm như: du lịch, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải và logisticc…

Hai bên cũng hợp tác xây dựng hệ sinh thái ứng dụng công nghệ số nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ thiết yếu, thông minh, dễ sử dụng về giáo dục, y tế; đào tạo kỹ năng số trực tuyến cho người dân.

Cũng theo thỏa thuận, tỉnh Nam Định và FPT sẽ xem xét việc đầu tư xây dựng hệ thống giáo dục đào tạo nguồn nhân lực từ bậc trung học phổ thông đến cao đẳng, hướng tới mục tiêu hình thành đại học đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ thông tin, an toàn thông tin.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Lê Đoài – Phó chủ tịch tỉnh Nam Định thể hiện mong muốn FPT sẽ hỗ trợ tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp toàn diện đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. Ông nhấn mạnh, tỉnh sẽ ưu tiên dành nguồn lực, tạo điều kiện cũng như thử nghiệm các sản phẩm, giải pháp công nghệ mới để FPT thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nội dung hợp tác.

Ông Trần Lê Đoài phát biểu tại sự kiện. Ảnh: FPT

Ông Trần Lê Đoài phát biểu tại sự kiện. Ảnh: FPT

Ông Nguyễn Văn Khoa – Tổng giám đốc FPT đề xuất, hai bên lấy người dân làm trung tâm trong các hoạt động, chương trình chuyển đổi số. Ông Khoa nêu ý kiến hai bên lựa chọn vài lĩnh vực ưu tiên, tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin như y tế, giáo dục để người dân sớm cảm nhận được những giá trị thay đổi từ chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Văn Khoa nêu đề xuất về lộ trinh hợp tác. Ảnh: FPT

Ông Nguyễn Văn Khoa nêu đề xuất về lộ trinh hợp tác. Ảnh: FPT

Trong năm qua, FPT đã xúc tiến ký kết chuyển đổi số với 21 địa phương và đào tạo nhận thức chuyển đổi số cho gần hàng chục nghìn cán bộ lãnh đạo các địa phương toàn quốc. Tập đoàn phát triển giải pháp trên cả ba trụ cột kinh tế số, chính phủ số, xã hội số hướng đến mô hình quốc gia số.

Minh Huy

___________________________
Smartcheck là đơn vị cung cấp giải pháp chống giả tiên tiến sử dụng mã qrcode phủ cào và tem được in từ nhà in của bộ Công An. Quý khách có nhu cầu tư vấn giải pháp chống giả xin liên hệ:

Nguồn: Vnexpres.net