Giải pháp kết nối tiêu thụ hiệu quả các sản phẩm vùng miền

Kết nối tiêu thụ hiệu quả các sản phẩm vùng miền tới gần với người tiêu dùng trong và ngoài nước, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo - là việc làm thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Xem tiếp

Microsoft phát hành bản vá lỗ hổng trên Windows

Microsoft đã phát hành bản vá cho tổng cộng 63 lỗ hổng trên Windows. Theo Microsoft, 5 trong số 63 lỗ hổng được xếp loại “nghiêm trọng” do kẻ xấu có thể lợi dụng để thực thi mã từ xa. Đây là một trong những loại lỗ hổng nguy hiểm nhất.

Xem tiếp