Masonry Layout

Phát động cuộc thi Thử thách sáng tạo xã hội Việt Nam 2022

Với chủ đề mùa thứ 11: “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hướng tới phát triển bền vững”, cuộc thi hy vọng tiếp cận, hỗ trợ ươm mầm các sáng kiến khởi nghiệp tiềm năng giải quyết các vấn đề xã hội đáng chú ý hiện nay, đồng thời hướng đến việc truyền niềm đam mê khởi nghiệp tới cộng đồng người trẻ và nâng cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng trong việc kinh doanh sáng tạo - bền vững.

Xem tiếp