Xem xét xử lý trách nhiệm của cơ quan, cá nhân không chấp hành án hành chính

Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2022 thể hiện: Chính phủ tiếp tục xác định nhiệm vụ THADS, thi hành án hành chính (THAHC) nói chung và thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nói riêng là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. 

Bộ trưởng Lê Thành Long: Năm 2022, kết quả vượt bậc về số tiền thi hành đạt được với khoảng 59.000 tỷ, tăng trên 20.000 tỷ so với năm 2021, trên 17.000 tỷ so với năm 2020. Ảnh VGP/Lê Sơn
Bộ trưởng Lê Thành Long: Năm 2022, kết quả vượt bậc về số tiền thi hành đạt được với khoảng 59.000 tỷ, tăng trên 20.000 tỷ so với năm 2021, trên 17.000 tỷ so với năm 2020. Ảnh VGP/Lê Sơn.

Ngay từ đầu năm 2022, Chính phủ đã có Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 xác định: “Thực hiện hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án”.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan của Chính phủ, UBND cấp tỉnh tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn trong THADS; tăng cường công tác phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, đại biểu dân cử trong THADS, nhất là những vụ việc thi hành án có giá trị lớn, phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương.

Thường trực Chính phủ đã chủ trì nhiều cuộc họp để chỉ đạo các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh đối với một số vụ việc khó khăn, phức tạp hoặc có giá trị lớn; chỉ đạo sát sao việc phối hợp với Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao trong công tác THADS nhằm bàn biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành một số vụ việc phức tạp. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số địa phương.

Trong 10 tháng (tính từ tháng 09/2021), với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao, thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh của Chính phủ, Bộ Tư pháp, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm của toàn hệ thống THADS, công tác THADS về cơ bản đã đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả thi hành xong về tiền đã đạt trên 58.824 tỷ đồng (đạt 31,18%), tăng trên 20.156 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021 và tăng trên 17.269 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020 (trong đó, kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng là trên 10.327 tỷ đồng, tăng trên 8.319 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021).

Ảnh minh họa internet
Ảnh minh họa internet.

Đặc biệt, với việc thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trong 10 tháng đạt kết quả cao. Tổng số phải thi hành là 3.846 việc, tương ứng với 88.604 tỷ 902 triệu đồng. Số có điều kiện thi hành là 2.785 việc, tương ứng với 50.366 tỷ 691 triệu đồng. Đã thi hành xong 1.493 việc, tương ứng với 10.327 tỷ 728 triệu đồng, tăng hơn 8.319 tỷ đồng, tương đương tăng 414,3% về tiền so với cùng kỳ năm 2021.

Các cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan Nhà nước đã thi hành xong 287 bản án, quyết định; đang tiếp tục thi hành 586 bản án, quyết định, chủ yếu là các bản án, quyết định phát sinh trong năm 2021 và 2022. Riêng đối với 32 bản án, quyết định người phải thi hành án là UBND, Chủ tịch UBND được giám sát năm 2018, đến nay đã thi hành xong 26/32 việc .

Về xử lý trách nhiệm của cơ quan, cá nhân không chấp hành án hành chính, báo cáo của Chính phủ cho biết: Trên cơ sở 61 đề nghị của cơ quan THADS, của Bộ Tư pháp về xử lý trách nhiệm của cá nhân, cơ quan không chấp hành án hành chính, Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt Thủ trưởng cơ quan cấp trên phải xem xét xử lý kỷ luật hoặc đề nghị người có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với người phải thi hành án vi phạm nghĩa vụ THAHC theo quy định tại Điều 312 Luật Tố tụng Hành chính năm 2015 và Điều 8 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP.

Đối với công tác THAHC, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, Chính phủ đã tích cực chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đề cao trách nhiệm trong việc THAHC. Bộ Tư pháp và cơ quan THADS đã ban hành 61 văn bản kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án. Ủy ban Tư pháp đã có kiến nghị Chính phủ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác THAHC nhưng cho đến nay vẫn chưa xử lý được trường hợp nào.

Công Huy (t/h)

___________________________
Smartcheck là đơn vị cung cấp giải pháp chống giả tiên tiến sử dụng mã qrcode phủ cào và tem được in từ nhà in của bộ Công An. Quý khách có nhu cầu tư vấn giải pháp chống giả xin liên hệ:

Nguồn:  Thuonghieucongluan.com.vn