Tác giả: admin

Ngày 20/10/2016, đội quản lý thị trường số 11, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang phát hiện một lô điện thoại nhập lậu, giả có giá trị ước tính hơn 100 triệu đồng trên một chiếc xe ô tô tải trong khi đang đậu giao hàng tại Ấp Trung Bình I, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn http://www.wholesalejerseys1.com tỉnh An Giang.

Read More